Beperking eigen risico

Beperking eigen risico

We raden je aan het eigen risico te beperken. Hoge kosten in geval van schade kunnen het plezier aan het eind van je vakantie bederven. Dit kun je grotendeels voorkomen door bij boeking het eigen risico te beperken.

De afkoopsom bedraagt 10% van de borgsom. Je beperkt je eigen risico hiermee tot 10% van de borgsom. De afkoopsom dekt alle vormen van schade aan het eigen jacht en schade toegebracht aan jachten van derden, met uitzondering van:

  • schade ontstaan door dronkenschap, joyriding en anderszins opzettelijke vernielingen door schipper of bemanningsleden,
  • sleep- en bergingskosten door anderen dan de rederij waar het jacht gehuurd is
  • het achterlaten van het jacht in een andere haven dan de thuishaven
  • vermissing van bijboten of buitenboordmotoren
  • schade aan spinakers

Als je het eigen risico beperkt, moet de borgsom ter plaatse wel worden voldaan. In geval van schade worden de kosten van de borgsom afgetrokken en ontvang je ter plekke een rekening. Je stuurt de rekening binnen 3 maanden naar Amorgos. Amorgos stort het bedrag minus 10% van de borgsom binnen een maand op je rekening terug.